Wie zijn wij

Energie Coöperatie Gaasterland

Bosmastrjitte 22
8561 DM   Balk
.
.
IBAN ECG:  NL60 RABO 0148 311 296
KvK-nummer: 59638427

Bestuur

Voorzitter
Tjebbe Dijkstra – Warns
tjebbedijkstra@online.nl
06-28608170

Secretaris
Bauke Schat – Balk
baukeschat64@outlook.com
06-81586285

Penningmeester
Tjeerd Osinga – Balk
osingatjeerd62@gmail.com
0514-604622

Ambassadeurs

Jan Dijkstra – Stavoren/Warns
js.dijkstr@gmail.com
0514-795014

Jan Feenstra – Balk
feenstra44@ziggo.nl
0514-603554

Sietse Veldman – Harich
sietse.veldman@ziggo.nl
0514-604235