Project Warmtenet Balk

Project Warmtenet Balk

Energiecoöperatie Gaasterland heeft het initiatief genomen om samen met gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics BV, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke een project te starten om te bekijken of het mogelijk is in Balk een aardgasvrije warmtevoorziening te realiseren.

Er lijken namelijk unieke mogelijkheden te zijn om deze ambitie te realiseren door middel van aquathermie uit het Slotermeer, restwarmte van AVK en een rioolpompgemaal.

De genoemde partijen hebben zich inmiddels verenigd in de Werkgroep Warmtenet Balk en ondertekenden op 16 november 2021 een intentieverklaring om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Naast bovengenoemde mogelijkheden van aquathermie en restwarmte onderzoekt het haalbaarheidsonderzoek uitdrukkelijk ook andere (combinaties) van mogelijkheden. Doel is dat het haalbaarheidsonderzoek inzicht biedt in de voor Balk meest reële mogelijkheden.

De planning is dat het haalbaarheidsonderzoek in mei 2022 wordt afgerond, waarna partijen over het vervolg zullen besluiten.

De werkgroep Warmtenet Balk bestaat uit:
Wytze Bouma, Plaatselijk Belang Balk Vooruit
Bouke Geertsma, Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke
Hylke Hekkenberg, gemeente De Fryske Marren
Arno Kanters, AVK Plastics BV
Tjeerd Osinga, Energiecoöperatie Gaasterland
Yeb Tiemensma, woningcorporatie Dynhus
Goffe Venema, secretaris Werkgroep Warmtenet Balk, Energiecoöperatie Gaasterland

Als u meer informatie wilt hebben over het project of hieraan bij wilt dragen, dan kunt u een mail sturen naar: warmtenetbalk@energiecooperatiegaasterland.frl

Bekijk eens het filmpje “Onuitputtelijke warmte uit een ondiep meer” hieronder.