“Fryslân doet lokale energiecoöperaties tekort”

foto-jaap-friesch-dagblad

Eind 2018 werd onze directeur Jaap Hoeksema geïnterviewd door het Friesch Dagblad. “Het Friese provinciale beleid voor windmolens op land is kortzichtig en niet passend bij de wensen van het electoraat. Het beleid dat er geen windmolens op land bij mogen komen en dat bestaande dorpsmolens niet mogen worden verhoogd, is te belachelijk voor woorden met de energieopgave waar we voor staan,” zegt hij. “En als je zegt dat het horizonvervuiling is: Friese molens draaiden al voordat het water in de provincie Groningen was weggevloeid en land ontstond. Nu hebben ze gekozen voor windmolens op zee, wat doet dat met natuur en milieu?”

Energie VanOns is de laatste twee jaar van 65 naar 92 coöperaties in de drie noordelijke provincies gegroeid en telt inmiddels tienduizend klanten. Per 1 januari worden coöperaties uit Overijssel toegevoegd. Ook is er al interesse voor aansluiting van burgers in Parkstad....

Lees meer